20.1.2021

Zemljište u Zagrebu (Dužice) - za 75% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 31.03. do 14.04.2021. godine.

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 22.12.2020. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Just-graditeljstvo d.o.o. (sada u stečaju) upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to: 

  • zk. ul. br. 25542, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4738/3, u naravi zemljište površine 564 m2 na lokaciji Dužice 28 u Zagrebu. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 393.000,00 kuna. 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 31.03. do 14.04.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 3/4 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 294.750,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 22.03.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 39.300,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).