13.9.2021

Zemljište u Zagrebu (Podsused) – za 50% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 21.10.2021. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dana 03.09.2021. godine Zaključak u predmetu Ovr-2444/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, i to: 

  • zk. ul. br. 2674, k.o. Stenjevec, k.č.br. 595/40, u naravi zemljište površine 5.956 m2 u blizini Ulice Velimira Škorpika i Oktavijana Miletića, utvrđene vrijednosti 3.741.000,00 kuna.

 Ročište za dražbu nekretnine održat će se dana 21.10.2021. godine u 09:00 sati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 327/III. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 1/2 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 1.870.500,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije osam dana prije održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine tj. 374.100,00 kuna. 

Razgledavanje nekretnine održat će se dana 11.10.2021. godine u 14:00 sati na licu mjesta. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama CROATIA osiguranja d.d. (Imovina i potraživanja - dražbe nekretnina) odnosno Hrvatske gospodarske komore (Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku).