Novosti

1.7.2020

Information regarding the effects of COVID-19 on solvency and operations of CROATIA osiguranje Group

CROATIA osiguranje d.d. acting as the parent company of CROATIA osiguranje Group, in accordance with the Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure – Coronavirus/COVID-19 issued by the European Insurance and Occupational Pensions  authority and the Croatian Financial Services Supervisory Agency, hereby publishes the following information based on new insights and facts

1.7.2020

Informacije o utjecaju bolesti COVID–19 na solventnost i poslovanje CROATIA osiguranje Grupe

CROATIA osiguranje d.d. kao matično društvo CROATIA osiguranje Grupe u skladu s Preporukama Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno osiguranje o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu koronavirus/COVID-19 i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, objavljuje sljedeće informacije temeljene na novim saznanjima i činjenicama 

12.5.2020

Informacije o utjecaju bolesti COVID–19 na solventnost i poslovanje CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo) u skladu s Preporukama Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno osiguranje (EIOPA) o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236 od 20.3.2020.) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), objavljuje sljedeće informacije temeljene na novim saznanjima i činjenicama utvrđenim kroz izračun solventnosti Društva na datum 31.3.2020. te ostalim činjenicama vezanim uz poslovanje.

12.5.2020

Information regarding the effects of COVID-19 on solvency and operations of CROATIA osiguranje d.d.

CROATIA osiguranje d.d. (hereinafter: Company), in accordance with the Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure – Coronavirus/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236 of 20 March 2020) issued by the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA), hereby publishes the following information based on new insights and facts determined by calculating the Company’s solvency as at 31 March 2020 and other facts related to its operations.

30.4.2020

Obavijest o vlastitim dionicama

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18 i 17/20), CROATIA osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, ovim putem obavještava javnost o sljedećim informacijama u vezi s vlastitim dionicama

28.4.2020

Obavijest o odgodi sazivanja Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862  (u nastavku: Društvo), kao vodeće osigurateljno Društvo u Hrvatskoj objavljuje da je Uprava Društva, radi postojeće situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID – 19 u Republici Hrvatskoj i radi prevencije širenja bolesti...

28.4.2020

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 28. travnja 2020. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj su razmatrani nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. – 31.3.2020. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Croatia osiguranja d.d., Zagrebačke burze i HANFA-e.

28.4.2020

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

28.4.2020

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.