12.5.2020

Informacije o utjecaju bolesti COVID–19 na solventnost i poslovanje CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo) u skladu s Preporukama Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno osiguranje (EIOPA) o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236 od 20.3.2020.) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), objavljuje sljedeće informacije temeljene na novim saznanjima i činjenicama utvrđenim kroz izračun solventnosti Društva na datum 31.3.2020. te ostalim činjenicama vezanim uz poslovanje:

 

Društvo je s 31.3.2020. provelo redovan izračun solventnosti koji je pokazao da unatoč negativnim utjecajima bolesti COVID-19 i dalje posluje s vrlo visokim omjerom solventnosti od 274% (na 31.12.2019. 277%). Time su potvrđene ranije procjene da bi omjer solventnosti trebao ostati na razinama značajno većim od regulatorno propisanih te da solventnost Društva ni na koji način ne bi trebala biti dovedena u pitanje zbog utjecaja navedene bolesti. Također, prema dostupnim informacijama do trenutka sastavljanja ove obavijesti, daljnji razvoj situacije s bolesti COVID-19 i utjecaj iste na poslovanje Društva nije imao značajnih negativnih efekata na solventnost Društva. Po pitanju likvidnosti, Društvo i dalje ima zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava koja je dovoljna za izvršavanje svih dospjelih obveza, a na raspolaganju ima instrumente dostupne za stjecanje dodatnih količina likvidnosti u slučaju potrebe.

 

Od ostalih informacija vezanih uz poslovanje i rizični profil Društva ističe se kako nije bilo značajnijih promjena u odnosu na razdoblje prije nastupa bolesti COVID-19 te se skreće pozornost kako se dodatne informacije o poslovanju mogu pronaći u objavljenim financijskim izvještajima za prvi kvartal 2020. godine. Društvo će i nadalje aktivno pratiti razvoj situacije oko bolesti COVID-19 te ukoliko ocjeni da će ista značajno utjecati na poslovnu i financijsku poziciju Društva u 2020. godini, u cijelosti će postupati u skladu sa Zakonom o osiguranju, Zakonom o tržištu kapitala i svim relevantnim propisima.