1.7.2020

Informacije o utjecaju bolesti COVID–19 na solventnost i poslovanje CROATIA osiguranje Grupe

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo) kao matično društvo CROATIA osiguranje Grupe (dalje u tekstu: Grupa) u skladu s Preporukama Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno osiguranje (EIOPA) o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236 od 20.3.2020.) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), objavljuje sljedeće informacije temeljene na novim saznanjima i činjenicama utvrđenim kroz izračun solventnosti Grupe na datum 31.3.2020. te ostalim činjenicama vezanim uz poslovanje:

Društvo je s 31.3.2020. provelo redovan izračun solventnosti Grupe koji je pokazao da unatoč negativnim utjecajima bolesti COVID-19 Grupa i dalje posluje s vrlo visokim omjerom solventnosti od 235% (na 31.12.2019. 239%). Time su potvrđene ranije procjene da bi omjer solventnosti trebao ostati na razinama značajno višim od regulatorno propisanih, što je ujedno i posljedica činjenice da su solventnost i poslovanje Grupe najvećim dijelom determinirani solventnošću i poslovanjem Društva kao najznačajnije sastavnice Grupe (omjer solventnosti Društva na 31.12.2019. iznosio je 277%, a na 31.3.2020. 274%). 

Također, prema dostupnim informacijama do trenutka sastavljanja ove obavijesti, daljnji razvoj situacije s bolesti COVID-19 i utjecaj iste na poslovanje Grupe nije imao značajnih negativnih efekata na solventnost Grupe. Po pitanju likvidnosti, članice Grupe i dalje osiguravaju zadovoljavajuće razine likvidnih sredstava koje su dovoljne za izvršavanje svih dospjelih obveza, a na raspolaganju imaju i instrumente dostupne za stjecanje dodatnih količina likvidnosti u slučaju potrebe.

Od ostalih informacija vezanih uz poslovanje i rizični profil Grupe ističe se kako nije bilo značajnijih promjena u odnosu na razdoblje prije nastupa bolesti COVID-19 te se skreće pozornost kako se dodatne informacije o poslovanju mogu pronaći u objavljenim financijskim izvještajima za prvi kvartal 2020. godine.

Društvo će i nadalje aktivno pratiti razvoj situacije oko bolesti COVID-19 te ukoliko ocjeni da će ista značajno utjecati na poslovnu i financijsku poziciju Društva ili Grupe u 2020. godini, u cijelosti će postupati u skladu sa Zakonom o osiguranju, Zakonom o tržištu kapitala i svim relevantnim propisima.