1.4.2021

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 7. travnja 2021. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

 

  • Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2020. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu te Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini;

 

Također, u srijedu, 7. travnja 2021. godine, održat će se i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

 

  • Razmatrati Izvješće poslovodstva za 2020. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2020. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donijeti Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu
  • Donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini