1.9.2020

Obavijest o dodatnoj pogodnosti za klijente Croatia osiguranja

Svi aktivni klijenti Croatia osiguranja koji ugovore policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dodatnog zdravstvenog osiguranja ili osiguranja imovine u periodu od 01.09. do 31.12.2020. godine ostvaruju pravo na poklon bon u iznosu od 100 kn. Poklon bon moguće je iskoristiti do 31.12.2020. ili do isteka zaliha.