1.6.2021

Obavijest o dodatnoj pogodnosti za klijente Croatia osiguranja

Svi aktivni klijenti Croatia osiguranja koji ugovore policu osiguranja Croatia Imovina u razdoblju od 1.6.2021. do 31.7.2021. godine ostvaruju pravo na Pevex poklon bon u iznosu od 150 kn. Pravo na poklon bon moguće je ostvariti do 31.7.2021., odnosno do isteka zaliha.