15.7.2021

Obavijest o dodatnoj pogodnosti za klijente Croatia osiguranja

Postojeći i budući klijenti koji svoje vozilo trenutno nemaju kasko osigurano u Croatia osiguranju i koji ugovore novu policu automobilskog kaska u periodu od 15.07.2021. do 30.09.2021. godine, ostvaruju pravo na poklon bon. Iznos poklon bona definiran je sukladno visini premije: za premiju do 3.000 kn poklon bon vrijednosti 150 kn, za premiju u rasponu od 3.000 kn do 6.000 kn poklon bon u vrijednosti 300 kn, za premiju u rasponu 6.000 kn do 9.000 kn poklon bon u vrijednosti 600 kn, a za premiju od 9.000 kn i više poklon bon u vrijednosti 900 kn.