28.4.2020

Obavijest o odgodi sazivanja Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862  (u nastavku: Društvo), kao vodeće osigurateljno Društvo u Hrvatskoj objavljuje da je Uprava Društva, radi postojeće situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID – 19 u Republici Hrvatskoj i radi prevencije širenja bolesti, a vezano za Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja te izmjena i dopuna iste Odluke, dana 28. travnja 2020. donijela Odluku o odgodi sazivanja Glavne skupštine.

 

Glavna Skupština sazvat će se čim bude moguće,  poštujući mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, kako bi se omogućio dioničarima sudjelovanje u radu Glavne skupštine pod jednakim uvjetima.