6.10.2022

Objava o rješenjima HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije članova uprave

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 05. listopada 2022. donijelo rješenja kojim se izdaje odobrenje za Davora Tomaškovića iz Zagreba, Fijanova ulica 10B, OIB: 58845352535, odobrenje za Roberta Vučkovića iz Zagreba, Pantovčak 141B, OIB: 77642816542, odobrenje za Luku Babića iz Zagreba, Ulica Ivana Cankara 21, OIB: 42620829061, odobrenje za Vanču Balena iz Zagreba, Korito 1C, OIB: 81670291942 za obavljanje funkcije članova uprave društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33,
Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2026. godine.