28.4.2020

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Razmatrana su sljedeća izvješća:

  • Izvješće poslovodstva za 2019. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
  • Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara za neživotna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
  • Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara za životna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
  • Izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima za 2019. godinu

 

Donesene su sljedeće odluke:

  • Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini
  • Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2019. godini
  • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
  • Odluka o ispitivanju Izvješća Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu