28.4.2020

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je Uprava Društva usvojila

Izvješće poslovodstva za 2019. godinu, Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu te Dopunske izvještaje

propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Donesena je i Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o

upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini. Nadalje, donesena je i Odluka o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za

2019. godinu.

Uprava Društva primila je na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara za neživotna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. s Mišljenjem uz Godišnje izvješće

CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu te Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara za životna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. s Mišljenjem uz Godišnje izvješće

CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu.