7.4.2021

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 7. travnja 2021. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj su razmatrane:

  • Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2020. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2020. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini;

Također, u srijedu, 7. travnja 2021. godine, održana je i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj se:

  • Razmatralo Izvješće poslovodstva za 2020. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2020. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te se donijela Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2020. godinu
  • Donijela Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini

Godišnje izvješće objavljeno je na web stranicama CROATIA osiguranja d.d., Zagrebačke burze i HANFA-e.