15.7.2022

Povjerljive osobe za prijavu nepravilnosti u poslovanju Croatia osiguranja d.d.

Društvo CROATIA osiguranje d.d. je sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) donijelo Pravilnik o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Tekst Pravilnika možete vidjeti ovdje.

Sukladno odredbama spomenutog Zakona i Pravilnika Društvo CROATIA osiguranje d.d. je dana 11.07.2022. g. imenovalo Povjerljivu osobu i njezina Zamjenika za zaprimanje prijava nepravilnosti te vođenje postupaka u vezi s podnesenim prijavama. Nepravilnosti Povjerljivoj osobi možete prijaviti na e-mail adresu: povjerljivaosoba@crosig.hr ili putem pošte s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“