Management Board

Management Board

Croatia osiguranje

Davor Tomašković

Croatia osiguranje

Robert Vučković

Croatia osiguranje

Luka Babić

Supervisory Board

Željko Lovrinčević

Pero Kovačić

Zoran Barac

Hrvoje Šimović

Roberto Škopac

Hrvoje Patajac

Vitomir Palinec