Održivost u Croatiji

Svjesni da uspješnost poslovanja mora počivati na održivosti, kako bismo stečene vrijednosti očuvali i za nove naraštaje te omogućili razvoj bez štetnih posljedica, kontinuirano ulažemo u razvoj održivog načina poslovanja. Istodobno, dobri tržišni rezultati omogućuju dodatna ulaganja na ovom području, što čini važnu međuovisnost.

U svom pristupu održivosti, definirali smo ključne materijalne teme održivosti Croatia osiguranja, uzimajući u obzir aspekte održivosti na svojim poslovanjem imamo najveći utjecaj, kao i one koji u najvećoj mjeri utječu na naše poslovanje. Više o ključnim temama održivosti Croatia osiguranja pročitajte u nastavku.

Održivi proizvodi i usluge

U razvoju i redizajnu osigurateljnih proizvoda i usluga razmatramo i njihov doprinos ciljevima održivosti, s posebnim fokusom na proizvode iz područja zdravlja, digitalne proizvode i usluge, kao i proizvode koji ublažavaju posljedice klimatskih promjena.

Saznajte više

Digitalne inovacije

Digitalizacija poslovanja danas je imperativ i preduvjet rasta, otpornosti i održivosti. Croatia osiguranje digitalni je lider na tržištu osiguranja, a uporište za to leži ponajviše u kontinuiranom razvoju portfelja proizvoda i usluga te sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji poslovanja koju Croatia provodi.

Saznajte više

Dobrobit zaposlenika i cjeloživotno učenje

Naš se uspjeh temelji na kontinuiranom ulaganju u znanje, motivaciju, uključenost i dobrobit naših zaposlenika. Croatia osiguranje u zajednici uživa status poželjnog poslodavca, a zadržavanje tog statusa, kao i jačanje uključenosti naših zaposlenika i stvaranje uvjeta za cjeloživotno učenje, naši su strateški prioriteti u ovom području.

Saznajte više

Odgovorno korisničko iskustvo

Misija Croatia osiguranja jest omogućiti dugoročnu financijsku sigurnost pojedinca i zajednice pružanjem vrhunske i inovativne usluge prilagođene potrebama klijenata. Klijent je jedan od ključnih dionika za održivost poslovanja pa se potrebe i zadovoljstvo potrošača prate na različitim dodirnim točkama radi unaprjeđenja usluge i prilagodbe očekivanjima klijenata.

Saznajte više

Odgovornost prema zajednici

Društvena odgovornost jedna je od naših najviših vrijednosti, ali i jedna od ključnih odrednica korporativnog identiteta Društva. Takav odnos prema profesionalnom i društvenom djelovanju prepoznat je u zajednici, a izgrađen je na kontinuiranom ulaganju i uvažavanju potreba zajednice u kojoj Croatia djeluje, te brizi o zaposlenicima uz temeljne pretpostavke održivosti, stabilnosti i profitabilnosti.

Saznajte više

Upravljanje ESG rizicima

U Croatia osiguranju redovito pratimo i pravovremeno unaprjeđujemo upravljanje rizikom održivosti te u poslovanju uzimamo u obzir moguće povećanje utjecaja rizika održivosti tijekom vremena, u kratkom, srednjem i dugom roku.

Saznajte više

Odgovornost za zaštitu okoliša

Uz rastući utjecaj klimatskih promjena, zbog njihove nepovratnosti i kritičnosti te posljedica koje imaju na sve aspekte života, okolišne teme na globalnoj razini imaju prioritetni status u upravljanju održivošću.

Saznajte više